Dijous, 13 d'Octubre de 2011 15:25

Els tallers d'educació sexual serveixen per conscienciar els joves dels riscos associats a la pràctica del sexe. Això és el que es desprén de les avaluacions realitzades per Sida Studi a 429 joves estudiants de Secundària, que estableix que els joves redueixen en un 50% les seves pràctiques sexuals desprotegides després d’assistir a aquests tallers de promoció de la salut sexual i reducció dels riscos associats (ITS, VIH/sida i embarassos no planificats) que ha impartit l’entitat en diversos centres educatius durant el curs escolar 2010-2011.

L'entitat Sida Studi ha avaluat mitjançant dos qüestionaris, el primer abans de realitzar la intervenció i el segon un mes després d’haver fet les sessions, 429 joves de 3r i 4rt de l’ESO i 191 joves de Batxillerat i CGFM participants en els tallers de promoció de la salut sexual. Segons les dades obtingudes, un 23% dels nois de 2n cicle de l’ESO ja han mantingut relacions sexuals que inclouen la penetració i en batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, aquesta xifra augmenta fins al 53%.

Pel que fa a la font d’on els joves extreuen informació sobre sexualitat, un 60% de noies i un 44% de nois de 3r i 4rt de l’ESO l'obtenen principalment dels seus amics. Destaca també la diferència significativa entre nois (33%) i noies (3’4%) en la cerca d’informació per internet. En els joves de batxillerat i cicles formatius, la segona font d’informació és l’escola (31% noies, 27% nois) mentre que en l’ESO només un 18% de noies i un 4% de nois s’adrecen a l’escola. Aquest fet s’explica per la manca de recursos sobre salut sexual en el currículum escolar en aquestes edats.

Mètodes preventius
En relació als mètodes preventius, el preservatiu per al penis és el mètode més emprat. El 55% dels joves de 2n cicle de l’ESO fan servir sempre el preservatiu i un 20% gairebé sempre, mentre que en batxillerat i cicles formatius més del 70% dels joves diu utilitzar-lo sempre o gairebé sempre.

Pel que fa als resultats després del taller, destaca el fet que els joves redueixen en un 50% les seves pràctiques sexuals desprotegides. En batxillerat i cicles formatius, el 28% dels joves deia haver mantingut relacions sexuals desprotegides abans de realitzar la intervenció mentre que un mes després de finalitzar la intervenció aquestes dades disminueixen, especialment, en el cas dels nois més d'un 50%. En el cas del 2n cicle de l’ESO, abans d’iniciar la intervenció aproximadament un 20% dels joves havia mantingut pràctiques sexuals sense protecció mentre que un mes després d’acabar la intervenció s’observa que només un 12% ha mantingut pràctiques sexuals desprotegides.

Font: La Malla

Més videos

eurodesk transparente

ipunt

oficina jove

Captura2

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR