Dijous, 20 d'Octubre de 2011 16:40

En els últims trenta anys els embarassos adolescents han baixat del 44,68% al 8,43% per l'ús eficaç dels anticonceptius

La riquesa socioeconòmica del territori condiciona els embarassos en menors de 20 anys

Les adolescents que fins als 20 anys han tingut, com a mínim, una relació sexual, s'han multiplicat per més de cinc en trenta anys. Segons un estudi del CSIC, abans del 1956 un 14,16% de menors de vint anys eren “sexualment actives”. Del 1956 al 1970 el percentatge d'adolescents sexualment actives va passar a ser del 59% i entre el 1971 i el 1985 les adolescents que mantenien relacions sexuals abans dels vint ja eren un 78,07%.

Ara bé, de la mateixa manera que la sexualitat és cada cop més precoç, el percentatge d'embarassos en adolescents s'ha reduït dràsticament: d'un quasi 45% abans del 1956 a un 8,43% fins l'any 1985. “La principal causa d'aquesta reducció dels embarassos és la utilització de mètodes anticonceptius eficaços des del primer dia”,
va explicar ahir a aquest diari la investigadora del CSIC Margarita Delgado.

Aquestes dades són algunes de les més destacades d'un estudi sobre la maternitat adolescent realitzada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, i presentat ahir a Madrid. L'estudi, realitzat a més de 9.500 dones, apunta una altra dada molt significativa:
les comunitats autònomes de l'Estat més desenvolupades registren menys embarassos adolescents que les comunitats autònomes menys avançades. “Les anàlisis evidencien que el fet de pertànyer a una àrea més desenvolupada, des del punt de vista econòmic, redueix el risc d'embarassos adolescents fins a un 40% respecte a zones més desafavorides”, va afirmar Delgado, que assegura que els embarassos adolescents “estigmatitzen” la dona la resta de la seva vida i, sobretot, la incorporació al mercat laboral.

Les diferències més extremes es donen, segons l'estudi, entre les comunitats “avançades” de Madrid, Navarra i el País Basc, per un cantó, i les “més endarrerides” Andalusia, Extremadura i
Múrcia, per l'altra.

“L'embaràs adolescent resulta un abandó precoç de l'educació i una incorporació tardana i inestable al món laboral, especialment a les zones menys desenvolupades”, continua dient la investigadora del CSIC.

Margarita Delgado assegurava ahir que el més important per evitar embarassos en adolescents és la informació i la prevenció i va recordar que la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs “dedica tota una part a parlar de la salut sexual i reproductiva en el sentit que obliga els poders públics a fomentar l'educació i la formació sexual”. “Hem de reivindicar el que per llei tenim dret: que els nostres infants siguin educats en la sexualitat i en la
prevenció”, va dir.

Font: el punt

Més videos

eurodesk transparente

ipunt

oficina jove

Captura2

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR