Notícies

Dijous, 13 d'Octubre de 2011 15:25

Els tallers d'educació sexual serveixen per conscienciar els joves dels riscos associats a la pràctica del sexe. Això és el que es desprén de les avaluacions realitzades per Sida Studi a 429 joves estudiants de Secundària, que estableix que els joves redueixen en un 50% les seves pràctiques sexuals desprotegides després d’assistir a aquests tallers de promoció de la salut sexual i reducció dels riscos associats (ITS, VIH/sida i embarassos no planificats) que ha impartit l’entitat en diversos centres educatius durant el curs escolar 2010-2011.

L'entitat Sida Studi ha avaluat mitjançant dos qüestionaris, el primer abans de realitzar la intervenció i el segon un mes després d’haver fet les sessions, 429 joves de 3r i 4rt de l’ESO i 191 joves de Batxillerat i CGFM participants en els tallers de promoció de la salut sexual. Segons les dades obtingudes, un 23% dels nois de 2n cicle de l’ESO ja han mantingut relacions sexuals que inclouen la penetració i en batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, aquesta xifra augmenta fins al 53%.

Pel que fa a la font d’on els joves extreuen informació sobre sexualitat, un 60% de noies i un 44% de nois de 3r i 4rt de l’ESO l'obtenen principalment dels seus amics. Destaca també la diferència significativa entre nois (33%) i noies (3’4%) en la cerca d’informació per internet. En els joves de batxillerat i cicles formatius, la segona font d’informació és l’escola (31% noies, 27% nois) mentre que en l’ESO només un 18% de noies i un 4% de nois s’adrecen a l’escola. Aquest fet s’explica per la manca de recursos sobre salut sexual en el currículum escolar en aquestes edats.

Mètodes preventius
En relació als mètodes preventius, el preservatiu per al penis és el mètode més emprat. El 55% dels joves de 2n cicle de l’ESO fan servir sempre el preservatiu i un 20% gairebé sempre, mentre que en batxillerat i cicles formatius més del 70% dels joves diu utilitzar-lo sempre o gairebé sempre.

Pel que fa als resultats després del taller, destaca el fet que els joves redueixen en un 50% les seves pràctiques sexuals desprotegides. En batxillerat i cicles formatius, el 28% dels joves deia haver mantingut relacions sexuals desprotegides abans de realitzar la intervenció mentre que un mes després de finalitzar la intervenció aquestes dades disminueixen, especialment, en el cas dels nois més d'un 50%. En el cas del 2n cicle de l’ESO, abans d’iniciar la intervenció aproximadament un 20% dels joves havia mantingut pràctiques sexuals sense protecció mentre que un mes després d’acabar la intervenció s’observa que només un 12% ha mantingut pràctiques sexuals desprotegides.

Font: La Malla

 
Dilluns, 10 d'Octubre de 2011 12:39

La destrucció d'ocupació s'acarnissa amb els menys formats mentre creix el nombre de doctorats en actiu

En canvi, el nombre d'universitaris a l'atur s'ha doblat perquè el mercat laboral no els ha pogut absorbir

La crisi ha destruït més de 400.000 llocs de treball a Catalunya i ha afectat tots els sectors, totes les classes socials i tots els col·lectius, però no d'igual manera. Joves, immigrants i treballadors de la construcció l'han soferta amb més intensitat. I els que l'han notada menys han estat els més formats, perquè, tot i que el nombre de desocupats ha pujat, es manté l'ocupació de persones amb estudis superiors.

L'ocupació dels formats superiors –diplomats, llicenciats i doctorats– no només no ha baixat durant la crisi sinó que fins i tot presenta un lleuger augment del 0,4%, amb 4.000 treballadors més que fa tres anys. No és que aquest segment hagi estat immune a la crisi, però va poder recuperar la pèrdua d'ocupació del primer impacte de la recessió i ja fa quatre trimestres que puja. En el tancament del segon trimestre hi havia 1.149.500 ocupats amb aquesta formació, més d'un terç dels 3,1 milions de treballadors a Catalunya, segons les dades de l'INE.

La part negativa és que hi ha 134.300 desocupats amb aquest nivell d'estudis, més del triple que a l'inici de la crisi, quan eren 42.600. El fet que no es creessin llocs de treball qualificats ha provocat que bona part dels milers de llicenciats que cada any surten de les facultats no hagin trobat feina. L'excepció han estat els doctorats, que s'han incorporat al mercat de treball tot i la crisi. Al segon trimestre del 2008 n'hi havia 18.100 d'ocupats, i a finals del mateix trimestre d'aquest any, 23.400.

Si els universitaris, sobretot doctorats, són la cara, la creu són els menys formats. L'ocupació ha caigut un 33,5% els últims dos anys i mig pel que fa a treballadors amb educació primària o analfabets. Aquesta situació és encara més extrema si mirem només els analfabets. Tot i que són un col·lectiu petit, la crisi n'ha deixat sense feina 6 de cada 10. Tanmateix, l'atur no ha pujat tant entre els treballadors amb estudis primaris o sense estudis com en el d'universitaris, perquè la incorporació de nous actius al mercat de treball és inferior en menys formats que en diplomats, llicenciats i doctorats.

La meitat dels llocs de treball destruïts per la crisi, 204.300, són de treballadors amb estudis secundaris. Aquest col·lectiu, el més nombrós, no ha estat tan afectat per la crisi com el dels menys formats, però sí molt més que els universitaris, i ha perdut més d'un 10% d'ocupats.

Font: El Punt

 
Dimarts, 4 d'Octubre de 2011 12:47
Ha perdut el qualificatiu de producte 'nou i fresc' per als joves, s'ha convertit en un aparador excessiu, recol·lecta una quantitat esfereïdora d'informació personal, el seu creixement implica més persones i empreses amb accés a les dades dels usuaris i Google+ ha arribat en el moment idoni

Els darrers dies hem recollit les crítiques que els nous canvis a Facebook han suscitat en els usuaris de la xarxa social, que posen sobre la taula un debat seriós –i cada cop més alarmant- sobre la privacitat dels internautes. Avui acostem l'opinió d'un especialista en xarxes socials, que en un article a The Huffingtong Post cita els cinc motius que pronostiquen la mort de la xarxa social amb més usuaris del món:

1. Ha perdut el qualificatiu de producte "nou i fresc"

L'èxit desmesurat de la xarxa ha fet que una plataforma que es va iniciar com una comunitat d'estudiants als Estats Units ara sigui el lloc de trobada per a un ampli col·lectiu mundial (800 milions de persones). La presència dels pares a la xarxa social és un fet que tira enrere molts joves.

2. S'ha convertit en un aparador excessiu de la vida dels usuaris

Creix l'opinió que el que va néixer com una plataforma per compartir fotografies i connectar la gent ara s'ha convertit “excessivament” en una aparador de la vida dels usuaris. Les noves funcionalitats, especialment el Timeline, exposen a l'usuari a una intromissió més difícil de controlar, i sovint obliguen a respondre –o si més no a haver d'esquivar- preguntes indiscretes sobre la relació que l'usuari manté amb els seus contactes.

3. Recol·lecta una quantitat esfereïdora d'informació personal

Zuckerberg no ha amagat mai la seva ambició de crear la major base de dades personals del món. Facebook emmagatzema cada cop més dades dels seus usuaris que, més enllà de crear una radiografia dels internautes, s'utilitza per fer-los víctimes de la publicitat directa i intrusiva.

4. El seu creixement podria implicar més actors involucrats i amb accés a les dades

En general, desagrada la idea de pensar que el creixement tan acusat de la xarxa social -tant en nombre d'usuaris com en ingressos indirectes- implicarà, molt previsiblement, l'entrada de nous actors amb cert control i accés a les dades dels usuaris. L'imminent sortida a borsa, que ara sembla ajornar-se fins a finals del 2012, farà créixer aquest sentiment.

5. L'arribada de Google+ en el moment idoni

Google+ es podria convertir en una amenaça real a mesura que va sumant usuaris desencantats amb Facebook. La companyia del cercador analitza de prop la seva màxima competidora en el terreny de les plataformes socials, i procura recollir-ne els buits en privacitat i les funcionalitats que disgusten els usuaris. No obstant això, de moment és aviat per pronosticar si Google+ acabarà desbancant Facebook, i per ara se situa a una distància considerable en nombre d'usuaris (uns 43 milions arreu del món, enfront els 800 de Facebook).

Font: ara.cat

 
Dimarts, 27 de Setembre de 2011 13:37

La crisi econòmica ha castigat durament l'atur entre els més joves. La taxa d'atur juvenil ronda el 40%, el doble que la del conjunt de la població. No obstant això, en el darrer any, els joves menors de 29 anys són un dels segments que han experimentat una millor evolució a l'hora d'ocupar-se. Les dades són especialment positives a les comarques de Girona, que ha liderat la caiguda de l'atur juvenil a Catalunya.
Segons l'estudi "Butlletí de joves i mercat de treball", publicat aquesta setmana pel departament d'Empresa i Ocupació, Girona comptava a finals del primer semestre amb 9.553 joves d'entre 16 i 29 anys registrats a les Oficines de Treball. Suposa un descens del 8,5 % respecte el nombre de joves gironins aturats el juny de l'any passat. La resta de demarcacions catalanes també experimenten descensos de la desocupació juvenil: Tarragona (-6,1%), Lleida (-3,2%) i Barcelona (-2,6%).
En l'actualitat, dos de cada tres joves que busca feina fa menys de sis mesos que està en situació d'atur. Pel que fa al nivell formatiu dels desocupats menors de 29 anys a Catalunya, el 64% només tenen educació general, seguits a molta distància dels que han seguit programes de formació profesional (10%) o dels que han completat estudis universitaris (7%), o estudis tècnics i professionals superiors (5%).
Tot i el descens de l'atur, l'estudi alerta que avui hi ha més joves treballant que ara fa un any. El motiu és que molts han sortit del mercat de treball per passar a una situació d'inactivitat. D'aquesta manera, l'ocupació juvenil ha baixat un 12% entre els homes (35.300 ocupats menys menors de 29 anys que fa un any) i un 2,1% entre les dones (6.000 ocupades menys).
La caiguda d'ocupació jove ha tingut més incidència entre la població d'origen estranger (-12,5%) que entre els nacionals (-5,5%).
A Catalunya hi ha 1.116.900 joves de 16 a 29 anys segons les dades de l'última Enquesta de població activa (el 18,5% de la població catalana total). El 67,4% d'aquests són població activa, és a dir, estan ocupats (532.800 joves) o estan aturats però buscant feina (220.400). El 32,6% restant és població inactiva: estudiants, incapacitats per treballar i rendistes, entre d'altres.

Perfil dels joves ocupats
A diferència del conjunt de la població, on hi ha més homes que dones treballant, entre els menors de 29 anys predominen les dones (52%). Respecte al nivell de formació assolit, més de la meitat dels joves ocupats (el 66%) tenen o estudis d'educació secundària de segona etapa (el 30%) o educació superior (el 37%). El 25% té estudis d'educació secundària de primera etapa i només el 8% són analfabets o només han cursat educació primària.
Segons la situació professional, la majoria dels joves són assalariats (el 93%), i només el 7% són autònoms, percentatge que pel cas del conjunt dels ocupats augmenta fins al 16%.
Del total de joves ocupats, el 39% té contracte temporal, proporció més alta que la que s'obté si es té en compte el total de població ocupada (17%).
La taxa de temporalitat també reflecteix que el contracte temporal és més comú entre la població jove que si es considera el total dels ocupats (42,2% enfront del 20,5%). Així doncs, la temporalitat és un dels indicadors del mercat de treball que varia molt en funció del segment de població considerat i és especialment elevada entre el jovent.
El mercat de treball juvenil presenta taxes més altes de temporalitat i de parcialitat que el total de la població. Per tipus de jornada laboral, és més habitual treballar a temps parcial entre els joves que entre el conjunt de la població. Així ho demostra el diferencial de 10 punts percentuals de la taxa de parcialitat (23,7% pels joves i 13,7% pel conjunt de la població). Aquesta situació es deu, en part, al fet que hi ha joves que compaginen els estudis amb la feina.
En relació amb el tipus d'ocupació, l'estudi del Departament d'Empresa i Ocupació assenyala que la branca amb més joves ocupats és la de serveis de restauració, personals i venedors (30%), seguida de la de directors, gerents, professionals científics i intel·lectuals (18%).

Font: diaridegirona.cat

 
Dijous, 22 de Setembre de 2011 08:15

Los jóvenes con postgrado ganan un 59 % más que los que poseen una formación básica (28.966 euros brutos al año frente a 18.265), una brecha que se incrementa con la edad, según un informe de la consultora ICSA y las universidades La Salle.

El informe "Impacto de la formación en las retribuciones 2011", presentado hoy con el análisis de 30.000 datos salariales, incide en que "las personas con más formación aguantan mejor la retribución en tiempos de crisis y la tendencia irá aumentando en el futuro". La diferencia salarial entre titulados de postgrado y trabajadores con formación básica se hace más ostensible con la edad, y lleva a los primeros a ganar 2,4 veces más que los segundos entre los mayores de 50 años (80.612 frente a 33.162 euros brutos anuales).

Este estudio privado dice analizar dos variables fundamentales: la experiencia y la formación, y llega a la conclusión de que el nivel de estudios es cada vez más determinante en el mercado.
Entre otros datos, destaca que el 87 % de los puestos directivos -3 puntos más que en 2010- los ocupan personas con formación universitaria, y que incluso en igualdad de categoría profesional, la retribución es mayor en función de la formación.

Font: La Vanguardia

 

Pàgina 20 de 21

<< Inici < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Següent > Final >>

Més videos

eurodesk transparente

ipunt

oficina jove

Captura2

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR