Dilluns, 26 de Febrer de 2018 14:07

Un any més, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot treballen conjuntament en l'edició d'Activa l'Estiu, la guia activitats d'estiu de la Garrotxa que recull les diferents propostes de lleure programades per aquest estiu a la comarca: casals, campaments, colònies, rutes, camps de treball...

 

Tots els usuaris que vulguin posar un anunci a la guia "Activa l'Estiu" han de fer-ho a través d'Internet. Per accedir-hi caldrà registrar-se (aquest procés es pot realitzar abans de la data d'inici d'inscripció d'anuncis). Una vegada registrats, podreu fer els canvis necessaris a les dades si heu canviat d'adreça, de telèfon, de correu electrònic, etc.

 

CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ D'ANUNCIS

Abans de realitzar una inscripció per Internet cal que llegiu detingudament aquestes condicions. També heu de marcar que les accepteu, ja que en cas contrari no es permetrà iniciar el procés d'inscripció.

 

1. Sobre els anunciants

Hi poden accedir totes les entitats, públiques i privades de la comarca, que organitzin activitats de lleure durant l'estiu del 2020:

o S'entén per entitat pública qualsevol ajuntament o altre organisme que depengui d'alguna de les administracions públiques existents a la comarca, subjecte al dret públic.

o S'entén per entitat privada qualsevol empresa, entitat o associació, sigui o no sense ànim de lucre, subjecte al dret privat.

 

2. Sobre les activitats

Es descarten expressament aquelles activitats organitzades per entitats públiques o privades que:

o No tinguin una durada mínima d'una setmana.

o Puguin ser adreçades a la població en general a banda dels infants i joves i similars.

 

3. Sobre les imatges

Totes les entitats poden aportar imatges que il·lustrin les seves activitats de lleure (2 per activitat presentada, com a màxim), sempre i quan es facin responsables del compliment de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i per tant hagin obtingut el consentiment dels pares, les mares o tutors legals dels menors de 18 anys que hi puguin aparèixer.

 

4. Sobre les inscripcions i el seu procés

El període d'inscripció d'anuncis serà des de les de les 8h del dimarts 10 de març, fins a les 23.59h del dijous 26 de març de 2020.

Seguiu les indicacions del web per a realitzar la inscripció de l'anunci. Comproveu bé totes les dades que vulgueu introduir.

Totes les inscripcions d'anuncis es faran a través d'Internet, als webs http://estiuriu.olot.cat i www.olot.cat. Tot i així, a les oficines de l'IME, Educació i Joventut d'Olot a l'Avinguda Sant Joan de les Abadesses, 20 -22 tel. 972270049, se us podrà atendre de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00h.

 

 

  

Per a més informació:

  •  Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de setembre, 22
17800 OLOT

Tel: 972 27 52 42

 

  • Institut Municipal d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot

Av. Sant Joan de les Abadesses, 20 -22
17800 OLOT
Tel: 972 27 00 49

Més videos

eurodesk transparente

ipunt

oficina jove

Captura2

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR