Dilluns, 11 de Maig de 2020 10:29

  

Des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa estem treballant en l'organització i planificació de les activitats d'estiu (casals estiu, brigades...), adaptant-los al context actual.

Recordeu que les activitats estan condicionades a estar en la FASE 3.

 

Dins la Guia d'estiu 2020 trobareu l'oferta detallada de les activitats que s'ofereixen a tota la comarca.

 

Pel que fa als casals mancomunats, les inscripcions són del 4 al 14 de juny a través d'aquest enllaç.

Per saber quins serveis s'ofereixen a cada municipi, cal mirar-ho dins la guia d'estiu. 

 

Totes les inscripcions es faran a través de la xarxa Internet, al web www.garrotxajove.cat o a través del web de cada ajuntament participant. Aquest tràmit també es podrà realitzar a cada ajuntament, de dilluns a divendres en horari d’oficina i demanant cita prèvia. La inscripció l’ha de fer obligatòriament la persona tutora legal del nen/a o el/la jove.

El Consell Comarcal es reserva el dret d’anul·lar les activitats que no arribin a un mínim d’inscrits o bé per altres raons lògiques.

 

Per tal de realitzar la inscripció, en aquest enllaç trobareu una guia pas a pas

Quan finalitzeu el tràmit d’inscripció, sortirà la pantalla per escollir les setmanes i els serveis disponibles.

Per completar la inscripció, caldrà efectuar el pagament.

En el cas que feu ingrés bancari, caldrà adjuntar el comprovant de pagament al web o fer-lo arribar a l’ajuntament, juntament amb tota la documentació, que és:

 

General:

• Fotografia actual mida carnet del nen/a inscrit 

• Fotocòpia del DNI o del llibre de família

• Fotocòpia del llibre de vacunes

• Fotocòpia de la targeta sanitària del participant que s’hi inscriu o fotocòpia de qualsevol altre servei mèdic en què consti l’inscrit

• Justificant d’inscripció

• Comprovant de pagament (en el cas que es faci per ingrés bancari)

 

Específica:

• Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (en cas de tenir aquesta condició)

• Fotocòpia del certificat de reconeixement de discapacitat

• Certificat mèdic d’intolerància o al·lèrgies alimentàries

 

Sobre les deduccions:

Per germans: Sempre que hi hagi més d'un germà inscrit en el mateix casal d'un d'aquests municipis, s'aplicarà un 5% de descompte a la quota de cada germà.
Per família nombrosa o monoparental i certificat de discapacitat s'aplicarà un 5% de descompte a la quota final.
La deducció només s'aplicarà durant el període d'inscripcions i per a les hores del casal d'estiu (en cap cas per al servei de menjador).

 

 

Sobre el pagament:

Per Internet: El pagament es podrà efectuar per Internet des del mateix web.

Per banc: A l’entitat bancària Banc Popular/Santander presentant el document de pagament.

 

Una vegada finalitzada la inscripció és molt important que porteu el pdf que rebreu per correu electrònic signat a l'Ajuntament abans de començar el casal d'estiu. 

 

 Us mantindrem informats de qualsevol novetat a través d'aquesta pàgina web i també a través dels canals de difusió habituals del vostre municipi.

 

Moltes gràcies

Més videos

| + - | RTL - LTR