Dimecres, 22 de Febrer de 2017 11:12

Molts diaris i publicacions (ja sigui en suport imprès o digital), anuncien ofertes laborals, sobretot del seu àmbit geogràfic d'influència.Alguns exemples de publicacions on podeu trobar ofertes de feina són:

Més videos

| + - | RTL - LTR