Actualment existeixen diferents ajuts al lloguer de la Generalitat de Catalunya:

Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge 

Són ajuts per garantir l’habitatge ales persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes
d’amortització hipotecària o per atendre persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Prestacions per al pagament del lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Aquestes  restacions estan subjectes a una convocatòria anual.

Enllaços i adreces d’interès:

Oficina Local d’habitatge
Borsa Jove d’Habitatge
Passeig Ramon Guillamet, 10 1ra planta, Olot 
Tel. 972 27 91 28