Des de l’Àrea d’Educació i Joventut ens encarreguem de gestionar les accions comarcals relacionades amb l’àmbit juvenil. Prestem un servei als municipis de la Garrotxa, desenvolupant actuacions amb la finalitat d’impulsar les polítiques de joventut a la comarca i oferir a les persones joves del territori els recursos necessaris per al desenvolupament del seu propi projecte de vida.

Entre les diferents actuacions que duem a terme s’hi inclouen la redacció, execució i gestió del Pla Comarcal de Joventut, així com la redacció i execució de Plans Locals de Joventut de diversos municipis de la comarca. També som responsables d’executar totes aquelles competències en matèria de joventut que la Generalitat de Catalunya té delegades al Consell Comarcal de la Garrotxa: inspeccions i tramitacions d’instal·lacions juvenils, les visites de comprovació i control de les activitats de lleure dirigides a menors de 18 anys i disponibilitat d’una Oficina Jove Comarcal (en col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot)

El treball amb les diferents administracions, entitats i agents del territori de manera col·laborativa, mancomunada, transversal i en xarxa, facilita les eines necessàries per ajudar a impulsar i desplegar accions comarcals en matèria de joventut, prenent com a referència les directrius que marca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

Pla Comarcal de Joventut de la Garrotxa 2020-2024

Pla Comarcal de Joventut de la Garrotxa 2020-2024 (versió extensa)