El projecte Tècnic de joventut compartit és una peça fonamental per al desplegament de les polítiques de joventut a la comarca, fent realitat que els municipis puguin tirar desplegar el Pla local de joventut amb el suport de la persona tècnica de referència, la qual es coordina amb el referent polític, les entitats, i els joves per tal de planificar el disseny de les actuacions juvenils.

Acollir-se al projecte Tècnic de joventut compartit suposa també disposar de tot un equip multidisciplinari amb visió comarcal, presència a tota la comarca i especialitzat en diferents àmbits i matèries de joventut, implementant projectes i accions a cada municipi adherit a l’Àrea d’Educació i Joventut del Consell.

Per altra banda, les persones joves del municipi compten una persona de referència que els atén i els acompanya per participar en el disseny de les polítiques de joventut del seu municipi.

Els ajuntaments interessats en participar al programa cal que es posin en contacte directament amb l’Àrea d’Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.