Consta de dos cursos acadèmics i prepara per fer estudis superiors (universitaris o cicles formatius de grau superior). N’hi ha de tres modalitats diferents: arts, humanitats i ciències socials i ciències i tecnologia.

A la Garrotxa es poden cursar les modalitats d’humanitats i ciències socials i ciències i tecnologia tant a l’INS Bosc de la Coma, al Garrotxa com al Montsacopa. Si vols fer la modalitat d’arts hauràs d’anar a l’Escola d’Art d’Olot. També es pot estudiar a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya, però només pels majors de 18 anys.

El batxillerat generalment es cursa presencialment, tot i que també hi ha altres opcions: a distància, batxillerat nocturn i a l’estranger.

A més a més, també hi ha batxillerats que ofereixen dobles titulacions: batxiller i baccalauréat, batxillerat internacional, batxillerat i ensenyaments esportius i batxillerat d’arts i cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny. A la Garrotxa s’ofereix el batxiller i baccalauréat (BATXIBAC) a l’INS Montsacopa.

L’alumnat que també cursa ensenyaments de música i dansa pot demanar l’exempció d’algunes matèries de batxillerat.

Enllaços d’interès: