Tots els joves d’entre 18 i 35 anys, que busquen pis de lloguer i tenen uns ingressos mínims poden acudir a la Borsa Jove d’Habitatge. El seu objectiu és facilitar el contacte entre propietaris i futurs llogaters.

De manera totalment gratuïta, t’ofereixen preus avantatjosos,
assessorament jurídic i orientació i donen un cop de mà en preparar i assignar el contracte d’arrendament. La Borsa també s’encarrega de tramitar els ajuts al lloguer que ofereix la Generalitat de Catalunya.

A la Garrotxa hi ha la Borsa Jove d’Habitatge d’Olot, que tot i ser municipal, atén a qualsevol jove de la comarca que ho necessiti.

Adreces d’interès:

Oficina Local d’habitatge
Borsa Jove d’Habitatge
Passeig Ramon Guillamet, 10 1ra planta, Olot 
Tel. 972 27 91 28