Els municipis interessats en organitzar unes brigades joves cal que es posin en contacte amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa

El recurs Brigades Joves d’Estiu, consisteix en un servei de voluntariat adreçat a joves de 14 i 15 anys, on els participants es comprometen a realitzar tasques a diferents serveis municipals, durant l’estiu.

Amb aquest projecte es pretén oferir una activitat que s’adapti a les necessitats dels joves d’aquestes edats, que són diferents de les dels infants que participen als casals d’estiu.

A més, detectem que durant l’estiu es generen activitats específiques d’aquesta època de l’any (casals d’estiu, activitats vàries a les piscines municipals, programacions diverses populars –cinema a la fresca, balls, espectacles…-) les quals reverteixen en un major volum de feina pel personal dels ajuntaments que hi treballa (conserges, brigades municipals, personal de manteniment…). 

Aquestes dues raons, principalment, van motivar la creació de les Brigades Joves d’Estiu,  una alternativa que fos atractiva per als joves, que els hi donés eines per començar a treballar certes competències transversals útils en un futur laboral i que  alhora, obrís un espai de participació directe per part d’aquests joves en la vida municipal, a través d’accions i dinàmiques que resultessin beneficioses per al municipi.

Objectius

  1. Oferir als joves una activitat adreçada a ocupar les vacances escolars d’estiu i que alhora pugui resultar un benefici pel municipi.
  2. Fomentar en el joves valors com el voluntariat, treball en equip, el compromís i la responsabilitat.
  3. Incentivar el sentiment de pertinença comuna vers el mobiliari i serveis municipals entre els joves.

Destinataris

Tots els joves de 14 i 15 anys empadronats al municipi.

Per saber-ne més

Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa