Ser jove ha de tenir algun avantatge i si a més a més pot ser econòmic, millor.

Tots aquests carnets us els faran en només cinc minuts a L’OFICINA JOVE DE LA GARROTXA – L’IDEAL, a la Plaça Clarà, 6, 2n pis, d’Olot. 972280144

(tarifes a partir de l’1 de març del 2017)

Carnets ISIC, ITIC i IYTC

El carnet d’estudiant internacional ISIC és un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC.
El carnet ISIC t’acredita com a estudiant a qualsevol país del món. Està reconegut per la Unesco i la Comunitat Europea i podràs gaudir d’avantatges i descomptes arreu del món.
Si no ets estudiant però ets jove fins a 25 anys o ets professor en actiu pots gaudir dels serveis i descomptes similars que ofereixen el carnet de jove internacional IYTC i el carnet de professor internacional ITIC.


Carnet d’estudiant internacional ISIC:
Per a estudiants, a partir de 12 anys, que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., Cicles Formatius, Batxillerat, Universitat,…) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment, com a mínim de 6 mesos.
Validesa:  Curs acadèmic vigent, és a dir, de l’1 de setembre fins a 31 de desembre de l’any següent (15 mesos)

Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Matrícula o certificat del centre conforme l’interessat/da està matriculat/da l’any acadèmic vigent.
Preu: 9 €

Carnet de professor internacional ITIC:
Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment o personal administratiu del centre d’estudis i que acreditin que treballen a dedicació plena.
Validesa: Curs acadèmic vigent, és a dir, de l’1 de setembre fins a 31 de desembre de l’any següent (15 mesos)
Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Carnet de docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre conforme l’interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l’any acadèmic vigent.
Preu: 9 €

Carnet de jove internacional IYTC:
Per a joves de 12 fins a 25 anys inclosos
Validesa: 1 any des de la data d’expedició
Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Preu: 9 €

Més info:

 CARNET JOVE, pels joves de 14 a 30

Presentant-lo es poden obtenir descomptes i avantatges en serveis diversos: activitats culturals, esportives o de lleure, transport, allotjament, viatges, botigues i altres serveis que ofereixen les entitats col·laboradores i que s’identifiquen per l’adhesiu col·locat a l’entrada de l’establiment.

Es pot fer servir a Catalunya, a la resta de l’Estat espanyol i a més de 26 països d’Europa.

Igualment, i per incentivar la mobilitat dels joves europeus, el carnet et cobreix amb una assegurança d’assistència en viatges internacionals, totalment de franc (per viatges fora de l’estat Espanyol)

La vigència del Carnet Jove pot ser d’un any natural (fins al 31 de desembre de l’any d’expedició), en el cas que sol·licitis el carnet entre els mesos de gener-setembre. En el cas de que sol·licitis el carnet durant el darrer trimestre de l’any (octubre-desembre), aquest serà vigent fins al 31 de desembre de l’any següent.

Hi ha dos modalitats de Carnet Jove: el no financer o el financer, aquest últim s’incorporen condicions especials (gratuïtat de la quota, comissions,…)

Per fer-lo cal anar directament a qualsevol Oficina de La Caixa, i haureu de presentar el DNI original i pagar una quota anual (7,90€).

 

 Més info:

CARNET D’ALBERGUISTA

És necessari per allotjar-se a qualsevol dels albergs de la xarxa anomenada International Youth Hostel Federation (IYHF), que es troben repartits arreu del món i de la qual gairebé tots els albergs de Catalunya formen part. N’existeixen de 4 tipus diferents:

Juvenil Per a persones de 14 a 29 anys (ambdós inclosos). Per fer-lo només cal presentar el DNI i pagar 5 euros.     Adult Per a persones a partir de 30 anys (sense límit d’edat). Per fer-lo només cal presentar el DNI i pagar 10 euros.
Grup Per a tot tipus de grup, organització o associació format per 10 o més persones. Es pot fer a nom de l’entitat o bé de la persona física responsable del grup que haurà de ser major de 18 anys. Per fer-lo cal presentar el CIF o NIF i pagar 16 euros. Familiar Tal com el nom indica, per a famílies amb fills menors de 14 anys (a partir dels 14 anys han de tenir carnet individual, a menys que tinguin certificat de discapacitat). Per fer-lo només cal presentar el llibre de família o equivalent i pagar 18 euros. les famílies nombroses i les monoparentals de Catalunya gaudeixen de la exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs

Tots quatre tenen una durada limitada: un any a partir de la data d’expedició del carnet.

Els joves menors de 14 anys NO necessiten carnet d’alberguista, estan exempts.

Els joves menors de 16 i 17 anys que viatgin sols, només podràn allotjar-se a l’alberg si porten autorització expressa (la podeu sol.licitar a xanascat)

Per tramitar el carnet d’alberguista on line: fes clic AQUÍ

Més info: