• Els Centres de Salut Mental infantojuvenils són un servei públic i gratuït que ofereixen atenció especialitzada a infants i adolescents de 0 a 18 anys amb problemes de salut mental i/o addiccions, des d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària. L’àmbit d’actuació dels professionals que atenen el servei se centra en el pacient, i també en el medi en el qual es manifesta el patiment, ja sigui l’escola o la família.

Serveis

S’atenen els trastorns mentals greus, com ara trastorns de l’espectre autista, psicosi infantil, trastorns afectius, etc. i també els trastorns emocionals, els trastorns de conducta alimentària, el trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, els trastorns greus de conducta, i les addiccions en l’adolescència, principalment.

Qui pot accedir?

Els infants i adolescents fins a 18 anys que per la complexitat del seu trastorn necessiten d’una atenció més especialitzada que no pot ser resolta des dels centres d’atenció primària. En el tractament s’hi inclou a les famílies i ens coordinem amb l’escola i altres serveis que hi estiguin intervenint.

Com s’hi accedeix?

A través de la sol·licitud d’atenció especialitzada emesa pel

  • Pediatre o metge de família d’assistència primària
  • Les unitats d’ingrés psiquiàtric (per seguiment post-alta)
  • Professionals dels hospitals de les comarques gironines
  • Altres centres de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions
  • Els Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)
  • Els Equips d’Atenció a la Infància en risc (EAIA)
  • Justícia Juvenil.
  • La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA)
  • Els Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP).

On està ubicat?

Hospital Comarcal de la Garrotxa ( Av. Països Catalans, 86. Olot)
Email: [email protected]
Telèfon:972 26 00 12
Horari:
De dilluns a divendres: 8:30h – 15 h
Dilluns: 15h – 20 h
Dijous: 15h – 19 h

Per a més informació : http://www.ias.cat/ca/contingut/salutmental/477