• A la Garrotxa hi ha diferents entitats públiques i privades que organitzen cursos i cursets de tota mena. Els ajuntaments i els organismes que en depenen, com ara la Fundació d’Estudis Superiors (FES) o el Centre d’Empreses de Les Preses, també organitzen formació.
    En funció del tipus de curs i de l’entitat que l’organitzi es pot obtenir una titulació reconeguda o no.
    Tot i així, a part de la Garrotxa, des de la Generalitat també s’ofereix un cercador de cursos, cursets i tallers de tot tipus i en tots els àmbits.
    Pel que fa a idiomes, aquests són cada vegada més imprescindibles en un mercat laboral globalitzat. Desplaçar-se a l’estranger o les acadèmies privades són una opció, però també tens a disposició altres recursos com les escoles oficials d’idiomes o Internet.  

Enllaços i adreces d’interès:

 

Enllaços i adreces d’interès:

Portal de formació no reglada a la Garrotxa
http://www.garrotxaformat.cat/

Centre d’Empreses de Les Preses
Tel. 972 69 47 37
http://www.centredempreses.cat/

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
c/ Fontanella, 3, d’Olot
Tel. 972 26 21 28
http://fes.olot.cat/

Àrea d’Ocupació Mas les Mates 
C/Mestre Falla, 47, Olot
972 26 78 12 
SOC – Cercador de cursos https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do

Fundació Paco Puerto
http://fundaciopacopuerto.cat/