ESFERES és un projecte d’acompanyament educatiu liderat pel CASG amb el suport del Servei de Projectes de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i amb la col·laboració dels centres educatius i ajuntaments de diferents municipis de la comarca.
El projecte ofereix un espai que proporciona suport i acompanyament fora de l’horari escolar a la tasca de fer deures, per tal de fomentar i mantenir hàbits d’estudi a nens/es i adolescents del municipi.
A través de la participació de joves voluntaris majors de 16 anys, no només es pretén que aquests donin suport en l’aprenentatge dels més petits, sinó que donin lloc a un intercanvi d’experiències, que els permeti fer un recorregut acadèmic menys dificultós.
Com a compensació a la tasca realitzada pels joves, se’ls ofereix un xec regal de material escolar, esportiu o informàtic i també un certificat de les tasques realitzades i les hores destinades al projecte.

Si tens ganes d’involucrar-te al teu municipi i participar del Projecte ESFERES, contacta amb el Servei de Joventut i t’informarem de a quins municipis està actiu el projecte.