L’acrònim VIH significa virus de la immunodeficiència humana. Quan aquest entra al nostre organisme ataca al sistema de defenses destruint progressivament les cèl·lules que s’encarreguen de protegir-nos de les malalties i deixant l’organisme exposat a infeccions greus i a certs càncers.

Amb el temps, a l’haver-se afeblit el sistema immunològic, la persona infectada pateix una sèrie de trastorns i malalties conegudes en el seu conjunt com a SIDA (síndrome de immunodeficiència adquirida). És l’etapa més greu de la infecció per VIH, quan el sistema immunològic està molt deteriorat.

Quan una persona adquireix el VIH es diu que és portadora del virus de la SIDA o seropositiva i encara que no ha desenvolupat la malaltia, és a dir, no té la SIDA, sí pot transmetre el virus a altres persones.

Com es transmet el VIH?

El VIH es troba a la sang, al líquid preseminal, al semen, a les secrecions vaginals i a la llet materna d’una persona infectada.

És per això que pot entrar al nostre cos a través de les relacions sexuals amb penetració i sense preservatiu (anal i vaginal), del sexe oral, d’objectes contaminats amb sang que traspassin la pell (xeringues i agulles compartides, tatuatges i pírcings realitzats amb material no esterilitzat), d’objectes personals que puguin provocar ferides (raspall de dents, fulles d’afaitar…) i de mare infectada a fill (durant l’embaràs, el part o l’alletament).

  • No es contagia pels contactes quotidians (carícies, petons, menjar, dutxes, escola…), ni per mosquits o cap altre insecte que piqui, ni per animals domèstics.
  • Malgrat la presència dels virus a les llàgrimes, la saliva i altres líquids corporals, la quantitat de virus és insuficient per provocar la infecció.

Existeix un tractament pel VIH/SIDA?

Els enormes avenços científics que s’han produït pel que fa a la infecció per VIH han donat lloc a tractaments que milloren la qualitat de les persones que la pateixen fins el punt de parlar de malaltia crònica que requerirà, això sí, medicació de per vida.

  • Els tractaments específics contra el virus de la SIDA es denominen tractaments antirretrovirals, que tracten d’evitar la reproducció del virus dintre de les cèl·lules infectades.
  • Un dels factors essencials per aconseguir una major efectivitat d’aquest tractament consisteix en la correcta presa dels medicaments. És totalment necessària una actitud de compromís pel que fa a la medicació prescrita per obtenir-ne el màxim benefici.

On et poden ajudar i informar sobre el VIH i la Sida?

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/s/sida/