Aquests ensenyaments proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques i el disseny.

Els cicles d’arts plàstiques i disseny poden ser de grau mitjà o de grau superior. Es classifiquen en diferents famílies professionals, com ara Disseny gràfic, arts aplicades de l’escultura, disseny d’interiors…

A la Garrotxa es poden cursar alguns dels cicles formatius de grau mitjà o superior d’Arts Plàstiques i Disseny a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, que és l’única Escola del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a les Comarques Gironines.

Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l’art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals.

A la pàgina Estudiar a Catalunya de la Generalitat de Catalunya podeu consultar on cursar els ensenyaments artístics