Són ensenyaments de règim especial que tenen validesa acadèmica i professional a tot l’Estat. Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior esportiu en l’especialitat corresponent.

A la pàgina Estudiar a Catalunya de la Generalitat de Catalunya podeu consultar on cursar els ensenyaments esportius i totes les modalitats existents en funció de l’esport.