Erasmus+ és el programa de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport, que inclou diferents accions i projectes, fins al 31 de desembre del 2020.

El capítol de joventut dona suport als joves perquè adquireixin habilitats essencials per al seu desenvolupament personal i professional mitjançant l’educació no formal i informal, i potencia el paper dels treballadors i les organitzacions afavorint la mobilitat i la cooperació en l’àmbit de la joventut.

La Comissió Europea reconeix l’experiència i els coneixements adquirits a través de l’educació no formal, durant el desenvolupament dels projectes finançats per Erasmus+: Joventut en Acció, mitjançant el certificat Youthpass.

Clica la imatge per veure més informació sobre el certificat Youthpass.

Erasmus+: Joventut en Acció s’estructura en tres accions clau:

ACCIÓ CLAU 1: MOBILITAT DE LES PERSONES PER MOTIUS D’APRENENTATGE

— Mobilitat dels joves:

— Mobilitat dels treballadors en l’àmbit de la joventut:

ACCIÓ CLAU 2: COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ I L’INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES

— Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut:

  • Donar suport a la innovació

  • Donar suport a l’intercanvi de bones pràctiques

ACCIÓ CLAU 3: SUPORT A LES REFORMES DE LES POLÍTIQUES

— Diàleg estructurat:

  • Reunions entre joves i responsables de la presa de decisions en l’àmbit de la joventut

QUI POT PARTICIPAR?

De forma general, poden participar estudiants, professors, formadors, persones que realitzin pràctiques professionals o participin en programes d’educació d’adults, voluntaris, joves (entre 13 i 30 anys, segons les accions), i treballadors en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut.

La participació es farà a través de les organitzacions que presentin els seus projectes per ser finançats.

COM PRESENTAR UN PROJECTE?

Per presentar un projecte com a organització, s’hauran de seguir els passos següents:

  • Comprovar que es compleixen els requisits i criteris

  • Omplir el formulari en línia corresponent a la seva acció i enviar-lo.

Més info: www.erasmusplus.gob.es