El Projecte Esferes està liderat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) amb el suport del Servei de Projectes de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i amb la col·laboració dels centres educatius i ajuntaments dels municipis implicats.

El projecte ofereix un espai que proporcioni suport i acompanyament fora de l’horari escolar a la tasca de fer deures, per tal de fomentar i mantenir hàbits d’estudi a nens/es i adolescents del municipi. Esferes no ofereix una hora de conferència d’una assignatura en concret.

La realització del projecte es farà amb el suport de joves que utilitzaran eines i/o recursos que permetin i facilitin la superació de les possibles dificultats que tinguin els estudiants participants. 

A través de la participació de joves, no només es pretén que aquests donin suport en l’aprenentatge dels més petits, sinó que donin lloc a un intercanvi d’experiències, que els permeti fer un recorregut acadèmic menys dificultós.

Com a compensació a la tasca executada pels joves, se’ls ofereix un xec regal de material escolar, esportiu o informàtic prioritzant el comerç de la Garrotxa. També se’ls donarà un certificat de les tasques realitzades i les hores destinades al projecte, juntament amb un petit obsequi com a mostra d’agraïment.

A l’hora d’iniciar el projecte es tindrà en compte que no existeixi un projecte semblant al municipi.

Objectius

  • Potenciar la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat.
  • Afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat.
  • Promoure l’ús social de la llengua catalana i potenciar-lo com a element d’interacció i de cohesió social.
  • Consolidar hàbits d’estudi, competències d’organització i planificació del temps, per a la realització de les tasques acadèmiques.
  • Propiciar la relació entre nens i joves del municipi per tal que els participants tinguin uns referents positius.
  • Implicar als joves a participar activament d’una tasca educativa al seu municipi.

Destinataris

Els destinataris del projecte es divideixen en dos grans grups:

  • Alumnes de 3r a 6è de primària i de 1r a 4t d’ESO, a valorar segons els agents educatius, la necessitat específica del municipi on es duu a terme el projecte.
  • Joves referents del municipi, que estiguin cursant 1r o 2n de Batxillerat (com a mínim) i amb un compromís anual amb el projecte.

 

Agents implicats i funcions

Aquest projecte té com a eix vertebrador el treball en xarxa amb el CASG, el Servei de Joventut del Consell Comarcal, l’Ajuntament, el centre educatiu i els joves implicats.

Activitats

El Projecte Esferes es realitza com a mínim una vegada a la setmana. En el cas que s’incrementin els dies, es faran els ajustaments adequats, pactant-ho amb tots els agents implicats.

La durada de cada sessió és d’una hora i mitja, tot i que el temps dedicat a treballar és una hora. La mitja hora restant correspon a un quart d’inici i un quart de finalització per recollir, parlar amb els participants, valorar el procés d’aprenentatge…

Una vegada finalitzats els deures, es realitzaran altres activitats: quaderns de reforç, lectures, jocs grupals…

Al final de cada trimestre tant els participants com els joves referents s’autoavaluaran en relació al treball realitzat i faran propostes de millores.

Avaluació

Hi ha dos sistemes d’avaluació: avaluació continuada i avaluació final del projecte.

Durant tot el projecte es realitzaran coordinacions entre tots els agents implicats (CASG, centres educatius, Servei de Joventut, famílies, joves referents i participants). Això permetrà veure l’evolució de cada un dels participants i el funcionament en si del projecte. A més a més, es durà a terme una última sessió presencial amb tots els agents implicats per tal de fer una valoració final del projecte i recollir propostes de millora.