Els estudis postobligatoris (batxillerat i/o formació professional) es poden fer després de l’ESO i, tal com indica el nom, no cal fer-los de manera obligatòria.

El batxillerat

Consta de dos cursos acadèmics i preparara per fer estudis superiors (universitaris o cicles formatius de grau superior). N’hi ha de tres modalitats diferents: arts, humanitats i ciències socials i ciències i tecnologia.

A la Garrotxa es poden cursar les modalitats d’humanitats i ciències socials i ciències i tecnologia tant a l’IES Bosc de la Coma, al Garrotxa com al Montsacopa. Si vols fer la modalitat d’arts hauràs d’anar a l’Escola d’Art d’Olot. També es pot estudiar a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya, però només pels majors de 18 anys.

La formació professional

Proporciona els coneixements necessaris per exercir una professió. S’ordena per cicles formatius, que poden ser de grau mitjà o de grau superior en funció dels requisits d’accés. Els cicles formatius es classifiquen en diferents famílies professionals, com ara activitats físiques i esportives, comerç, electricitat, imatge i so, fusta i moble, indústries alimentàries, informàtica, química, sanitat… i així fins arribar a les 24 famílies actuals.

La durada dels cicles inclou hores lectives i també hores de pràctiques en centres de treball.

La formació professional es pot cursar en dues modalitats:

  • Alternança simple: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa.
  • Alternança amb formació dual: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de treballador assalariat, becari de formació o voluntari.

A la Garrotxa es poden cursar alguns dels cicles formatius de grau mitjà o superior a l’IES Bosc de la Coma, Garrotxa, Montsacopa, Escola Pia, Escola d’Art d’Olot i a KREAS en el cas de la formació dual en indústries càrnies i agroalimentàries.

Per conèixer els requisits d’accés tant a batxillerat com als cicles formatius consulta el sistema educatiu fent clic aquí: sistema educatiu.

Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny

Aquests ensenyaments proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques i el disseny.

Els cicles d’arts plàstiques i disseny poden ser de grau mitjà o de grau superior. Es classifiquen en diferents famílies professionals, com ara Disseny gràfic, arts aplicades de l’escultura, disseny d’interiors…

A la Garrotxa es poden cursar alguns dels cicles formatius de grau mitjà o superior d’Arts Plàstiques i Disseny a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, que és l’única Escola del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a les Comarques Gironines.

Altres ensenyaments artístics

Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l’art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals.

A la pàgina Estudiar a Catalunya de la Generalitat de Catalunya podeu consultar on cursar els ensenyaments artístics.

Ensenyaments esportius

Són ensenyaments de règim especial que tenen validesa acadèmica i professional a tot l’Estat. Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

A la pàgina Estudiar a Catalunya de la Generalitat de Catalunya podeu consultar on cursar els ensenyaments esportius.

Enllaços d’interès: