Si vols estudiar un Màster, hi ha una àmplia oferta de programes en anglès. Pots començar la recerca a través del web Master portal.

  • Existeixen beques per realitzar màsters propis de les universitats o algunes Fundacions.
  • El programa Eramus Mundus Joint Master Degree, d’Erasmus+, ofereix beques que cobreixen la totalitat de la matrícula d’un màster interuniversitari d’un o dos anys, una quantia mensual i ajuda per realitzar els viatges.

BEQUES MÀSTER I DOCTORAT A L’ESTRANGER

BECA MOBINT

És una beca d’ajuda a la mobilitat europea que ofereix la Generalitat de Catalunya per a estudis universitaris, de màster o pel professorat. Beca MOBINT

BEQUES FULLBRIGHT-SCHUMAN 

Les beques Fulbright-Schuman són beques destinades a titulats superiors, doctors, artistes i funcionaris del territori espanyol. La Comissió concedeix cada any beques per a ciutadans de l’estat espanyol basades en l’excel·lència acadèmica dels seus participants i en les seves aptituds per a acomplir els objectius del Programa. 

https://fulbright.es/ https://fulbright.es/programas-y-becas/

BEQUES DE LA FUNDACIÓ ALEMANA HEINRICH BÖLL 

Són beques per a estudiar a Alemanya. La Fundació atorga beques aproximadament a 100 estudiants universitaris, graduats/des i estudiants de doctorat de totes les matèries i nacionalitats cada any, que cursin el seu títol a universitats de ciències aplicades (‘Fachhochschulen’) o universitats de les arts (‘Kunsthochschulen “).

Les persones becades han de tenir un expedient acadèmic excel·lent, participar social i políticament i que tinguin un interès actiu en els valors bàsics de la fundació: ecologia i sostenibilitat, democràcia i drets humans, autodeterminació i justícia.

https://www.boell.de/en/foundation/scholarships

BECA EDUCATION.COM PER A REALITZAR UN MÀSTER A EUROPA

Education.com ofereix una beca de postgrau de fins a 5000€ per a estudiants de tot el món que facin un màster a l’estranger en una universitat o escola de postgrau europea.

Les persones candidates han de presentar la seva sol·licitud en un centre europeu d’un país en el que no resideixi, per a obtenir un títol de màster. https://programmes.eurodesk.eu/learning#80377

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211

BEQUES ERASMUS MUNDUS

Les beques cobreixen el cost de la matrícula del màster o el doctorat, transport i una quantitat mensual per a la manutenció. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

BEQUES OBRA SOCIAL LA CAIXA  

L’Obra Social “la Caixa” convoca beques internacionals i nacionals per cursar estudis de postgrau a Europa, a l’Amèrica del Nord i la zona d’Àsia-Pacífic, i estudis de doctorat i postdoctorat a Espanya. 

Beques per cursar estudis de postgrau en universitats de l’Amèrica del Nord (Estats Units o Canadà) i en universitats de la zona d’Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i Xina). 

Beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d’ensenyament superior de països de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), tret d’Espanya, per al qual ja s’ofereix una convocatòria específica.

https://obrasociallacaixa.org/ca/educacion-becas 

BEQUES ICO 

El programa Beques-Xina de l’ICO consisteix en un curs acadèmic en una de les universitats pequineses amb les que aquesta fundació té conveni. A més, durant aquest període, la persona participant estudiarà xinès mandarí i matèries relacionades amb l’economia d’aquest país.

Com a requisits imprescindibles cal tenir estudis superiors, domini de l’anglès, certs coneixements de xinès mandarí i haver tingut una mínima experiència professional prèvia. La beca cobreix la matrícula, l’allotjament dins o fora del campus, despeses de trasllat i assegurança mèdica. També inclou diners de butxaca per a despeses personals.

https://www.fundacionico.es/internacional-formacion/programa-fundacion-ico-becas-china/

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BEQUES IBERDROLA

S’adreça a estudiants que han acabat el grau i volen cursar estudis de Màster. Cada any es convoquen especialitats diferents (Enginyeria, Informàtica, Big Data, Matemàtiques, Marketing Digital…). En el cas d’estudiants espanyols, s’ofereix la beca per cursar-la a Espanya, Regne Unit o Estats Units.

La beca cobreix el cost de la matrícula, despeses d’allotjament i transport, i la dotació econòmica dependrà del país on es realitzi el màster. 

https://www.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-iberdrola

BEQUES RAFAEL DEL PINO

Programa de beques d’excel·lència acadèmica per a persones graduades, llicenciades o amb titulacions superiors adreçades a ampliar els seus estudis a universitats i centre d’investigació. El nivell d’estudis a cursar pot ser de màster, doctorat o investigació postdoctoral.

https://frdelpino.es/categoria-beca/01_becas-de-excelencia/

BEQUES SANTANDER 

Beques adreçades a estudiants, universitaris, postgraduats.

https://www.becas-santander.com/es/program/search

BEQUES FUNDACIÓ RAMON ARECES

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/

Per a estudis postdoctorals, hi ha una convocatòria per amplicar estudis a l’estranger en Ciències de la Vida i de la Matèria. Els camps de recerca poden canviar, però es relacionen amb la Biomedicina, Química, Preservació de la Biosfera, Física i Matemàtiques:

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/becas-fundacion-ramon-areces-para-estudios-postdoctorales-xxxii-convocatoria-para-ampliacion-de-estudios-en-el-extranjero-en-ciencias-de-la-vida-.html?tipo=2

Per a estudis de Postgrau, hi ha una convocatòria per ampliar estudis a l’estranger en Ciències Socials:

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/becas-fundacion-ramon-areces-para-estudios-de-postgrado-xxxiv-convocatoria-para-ampliacion-de-estudios-en-el-extranjero-en-ciencias-sociales.html?tipo=2