Proporciona els coneixements necessaris per exercir una professió. S’ordena per cicles formatius, que poden ser de grau mitjà o de grau superior en funció dels requisits d’accés. Els cicles formatius es classifiquen en diferents famílies professionals, com ara activitats físiques i esportives, comerç, electricitat, imatge i so, fusta i moble, indústries alimentàries, informàtica, química, sanitat… i així fins arribar a les 24 famílies actuals.

La durada dels cicles inclou hores lectives i també hores de pràctiques en centres de treball.

La formació professional es pot cursar en dues modalitats:

  • Alternança simple: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa.
  • Alternança amb formació dual: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de treballador assalariat, becari de formació o voluntari.

A la Garrotxa es poden cursar alguns dels cicles formatius de grau mitjà o superior a l’INS Bosc de la Coma, a l’INS Garrotxa, a l’INS Montsacopa, a l’Escola Pia, a l’Escola d’Art d’Olot i a KREAS en el cas de la formació dual en indústries càrnies i agroalimentàries.

Per consultar tota l’oferta de formació professional a la Garrotxa  podeu consultar la web Garrotxa PRO.

Per conèixer els requisits d’accés tant a batxillerat com als cicles formatius consulta el sistema educatiu fent clic aquí: sistema educatiu.

Enllaços d’interès: