Grup de professionals  del Consell Comarcal de la Garrotxa i del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa que neix amb el compromís d’articular respostes de bon tracte. 

El maltractament és cada dia més present a la nostra societat i aquest fenomen reclama avançar, tant en un millor coneixement, com en protegir l’interès superior de l’infant i fer possible actuacions encaminades cap a una protecció real i adequada de la infància i l’adolescència.

Aquest grup té les funcions de:

  • Planificar campanyes de prevenció especialment en l’àmbit de l’educació no formal i en el lleure.
  • Conèixer les actuacions, professionals i projectes que hi hagi a la comarca en aquest àmbit: activitats de la guia de recursos, empreses que facin assessorament… per tenir una visió global de la comarca i per conèixer si les dinàmiques grupals que calgui fer quan hi hagin casos poden externalitzar-se, ja que no necessàriament s’han d’entomar des del grup.
  • Conèixer actuacions i projectes interessants per abordar el tema que s’estiguin realitzant en d’altres municipis.
  • Assessorar a equips de monitoratge, professionals… sobre l’assetjament entre iguals en l’àmbit de l’educació no formal i de lleure.
  • Actuar com a punt de referència per casos d’assetjament que surtin fora de l’àmbit escolar.
  • Coordinar els casos que sorgeixin amb l’EAP per valorar el treball dins i fora l’escola i per poder fer un treball més conjunt.