La Guia d’Activitats Extraescolars d’Olot, editada per l’Ajuntament d’Olot és una guia que té un doble objectiu: facilitar l’elecció d’activitats extraescolars als pares i mares de la ciutat i la comarca i oferir un espai de promoció i difusió a empreses, entitats i/o institucions que realitzen activitats. 

S’entrega a tots els alumnes d’infantil, primària i secundària dels centres d’ensenyament de la ciutat i comarca durant la primera setmana del curs escolar.

La Garrotxa disposa de moltes oportunitats per aprendre i les hem d’aprofitar. Mes enllà de les escoles, hi ha un munt d’activitats que poden ajudar les families a completar la formació dels nostres infants i joves. Olot és una ciutat educadora i, com tal, creu fermament que l’únic camí possible per millorar aquest món, i per tant la vida de cadascú, és l’educació.