Un habitatge de protecció oficial (HPO) és, en teoria, més barat que no pas un de lliure. Per accedir-hi és requisit indispensable estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’HPO.

El registre està compost pels registres propis d’ajuntaments i també de l’administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa es fa molt més fàcil la recerca d’informació sobre els municipis que disposen
de promocions d’HPO i els que no.

S’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència a Catalunya i no hi ha terminis per tramitar la sol·licitud d’inscripció. Un cop feta, la inscripció té una vigència de 3 anys.

Els interessants s’han d’inscriure obligatòriament al municipi on resideixen, tot i que es poden indicar altres municipis de demanda, fins a un màxim de tres. En el cas de la Garrotxa, els empadronats a Olot faran la inscripció a l’Oficina Local d’Habitatge i els empadronats a la resta de municipis de la comarca, faran la inscripció al Consell Comarcal de la Garrotxa.

El fet d’estar inscrit dóna dret a participar als processos d’adjudicació d’HPO, sempre i quan es compleixin els requisits exigits en cada
promoció.

Ajuts per a l’adquisició d’habitatges nous amb protecció oficial

Es poden sol·licitar ajuts consistents en poder optar a un
préstec convingut per a l’adquisició d’habitatges amb protecció oficial
nous en qualsevol dels tres règims existents:

  • HPO de règim especial
  • HPO de règim general
  • HPO de preu concertat

A qui va dirigit? A totes les persones que adquireixin un habitatge nou amb protecció oficial.

Enllaços i adreces d’interès:

Servei d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa
Av. Onze de setembre, 22, d’Olot
Tel. 972 27 49 00

Oficina Local d’habitatge
Borsa Jove d’Habitatge
Passeig Ramon Guillamet, 10 1ra planta, Olot 
Tel. 972 27 91 28