Ajuts al lloguer jove 2024

 

L'Agència Catalana de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya obre la nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús per a persones joves fins a 35 anys.

Termini de sol·licitud: de l'11 de març al 12 d’abril.

Requisits: 

 • Tenir entre 18 i 35 anys
 • Ser titular del contracte de lloguer, cessió d'ús, o habitació.

Beneficis: 

 • Ajut d’una quantia mensual de 20 € com a mínim i de 250 € com a màxim per al pagament dels rebuts corresponents a l'any 2024.

 

Consulta aquí la convocatòria.

EN QUÈ CONSISTEIX LA SUBVENCIÓ?

Aquest ajut directe està pensat per contribuir al pagament de la teva renda de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, amb l’objectiu del seu manteniment.

Es podrà demanar:

Si et concedeixen la subvenció, rebràs un pagament únic que subvencionarà el teu lloguer anual de l’any de la convocatòria (és a dir, el lloguer de tot el 2024).

Els ajuts no s'atorguen per ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó que es valoren en funció de la teva situació i de l’esforç que dediques a pagar el lloguer.

En aquest enllaç podràs consultar informació a preguntes freqüents.

QUINS REQUISITS BÀSICS HAS DE COMPLIR?

 • Tenir residència legal a Catalunya.
 • Tenir 35 anys, inclosos, o menys en el moment de publicació de la convocatòria (26/02/2024).
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer, cessió d’ús o habitació que sigui el teu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat/da anteriorment a la publicació de la convocatòria.
 • No pagar un lloguer superior a l’establert per la normativa:
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros (en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació) a la demarcació de Girona.
 • En cas de famílies nombroses i monoparentals, i per a Unitats de convivència amb algun membre amb grau de discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

RECOMANACIONS QUE POTS APLICAR JA I QUE ET FACILITARAN LA VIDA

Per tal que estiguis preparat/ada quan arribi la convocatòria i puguis presentar la sol·licitud sense problemes, et recomanem:

 • Que facis servir la via telemàtica per fer la sol·licitud.
 • Que habilitis un certificat digital o l’idCAT MòbilObre en una finestra nova.
 • Que digitalitzis en format .PDF els documents requerits (Alerta que no pesin massa!).
 • Que consultis tota la documentació necessària: necessitaràs els rebuts pagats entre l'1 de gener i la data màxima del termini de sol·licitud, entre altres. La tens tota a l'enllaç de la subvenció:

COM ES RESOLDRAN LES SOL·LICITUDS?

 • Les sol·licituds que arribin des de l’inici de la convocatòria fins al seu tancament, es concediran utilitzant el criteri de concurrència competitiva. És a dir, es valoraran totes les sol·licituds i es concediran per ordre de puntuació, segons els barems establerts en les bases i fins que la partida pressupostària quedi exhaurida.

ON PUC FER ARRIBAR LA MEVA CONSULTA SI TINC DUBTES?