HOMOLOGAR 

CONVALIDAR 

RECONÈIXER 

Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger amb els títols equivalents espanyols (no universitaris) vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya. 

Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris els d’idiomes.  

 

Convalidar vol dir declarar vàlids estudis fets a l’estranger per poder seguir estudiant a Catalunya. 

Quan la persona interessada vol continuar els estudis en un centre educatiu espanyol pot sol·licitar la convalidació dels estudis estrangers realitzats en el seu país.

El sistema educatiu preveu possibilitats de reconèixer la formació adquirida sota plans d’estudi diferents dels vigents, així com les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies de formació no formal.

Per tal d’aconseguir el reconeixement d’aquesta experiència laboral en un títol (o certificat), es pot sol·licitar el reconeixement. 

Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger amb els títols equivalents espanyols (no universitaris) vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya. 

Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris els d’idiomes.  

Requisits

 • Tenir validesa oficial en el sistema educatiu del país al qual correspon. 
 • Estar efectivament superats en el país de procedència. No es convaliden assignatures soltes. 
 • Haver superat tots i cadascun dels cursos anteriors que es vol homologar o convalidar. 
 • Haver-hi equivalència acadèmica suficient, en la durada i els continguts, respecte als estudis o al títol espanyol. 
 • Per sol·licitar una homologació o convalidació d’estudis estrangers no universitaris cal residir a Catalunya.

A Catalunya per poder fer la tramitació de l’homologació (excepte títols universitaris) cal fer-ho a través del Departament d’Educació. Trobaràs tota la informació aquí

Requisits

 • Tenir validesa oficial en el sistema educatiu del país al qual correspon. 
 • Estar efectivament superats en el país de procedència. No es convaliden assignatures soltes. 
 • Haver superat tots i cadascun dels cursos anteriors que es vol homologar o convalidar. 
 • Haver-hi equivalència acadèmica suficient, en la durada i els continguts, respecte als estudis o al títol espanyol. 
 • Per sol·licitar una homologació o convalidació d’estudis estrangers no universitaris cal residir a Catalunya.

A Catalunya per poder fer la tramitació de l’homologació (excepte títols universitaris) cal fer-ho a través del Departament d’Educació. Trobaràs tota la informació aquí

Requisits

 • Haver complert 18 anys.
 • Acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector.
 • Disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.
Trobareu la informació a gencat.cat

La xarxa NARIC (Centres nacionals d’informació sobre reconeixement acadèmic), té l’objectiu de millorar el reconeixement acadèmic de títols i períodes d’estudis entre diferents països. Està formada per centres nacionals dels països de la UE, l’EEE i els països associats.

El centre NARIC Espanya ofereix informació sobre els processos d’homologació i reconeixement professional a Espanya i a altres països de la UE, però no tramita ni resol aquests procediments, ja que els sistemes d’homologació són diferents a cada país de la Unió.

 

Contacte NARIC España:

Ministerio de Educación.SG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones.
Paseo del Prado, 28 – 28014 Madrid.
Despatx 320 Tel: 00 34 91 506 55 93.
[email protected]

Per homologar títols no universitaris obtinguts a altres països:

1r. Posar-se en contacte amb l’ambaixada del país on es van realitzar els estudis, per saber exactament la documentació que es necessita.

2n. Posar-se en contacte amb el Departament d’Ensenyament (Tel Girona: 872 975 000) per legalitzar les assignatures.

3r. El darrer pas és la postil·la: certifica l’autenticitat de la signatura dels documents públics expedits en un país signant del XII Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961, pel qual se suprimeix l’exigència de legalització dels documents públics estrangers que hagin d’esdevenir efectius en un altre país signant. Aquest tràmit es pot efectuar al Ministeri de Justícia.

Reconeixement 

 Enllaços d’interès:

Reconeixement de la formació o de l’experiència laboral

ACREDITACIÓ I RECONEIXEMENT D’EXPERIÈNCIA LABORAL

1) Si l’objectiu és aconseguir a mig termini una titulació de formació professional o part d’aquesta :

MESURES FLEXIBILITZADORES DE LA FP: ASSESSORAMENT i RECONEIXAMENT DE L’ EXPERIÈNCIA LABORAL.

Es tracta d’un procés encaminat a reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. És a dir, permet “convalidar” part dels continguts d’un cicle formatiu, que en cas de matricular-s’hi ja no s’hauran de cursar.

Aquest procés no eximeix de complir amb els requisits per matricular-se en un cicle.

Recursos que tens a la Garrotxa:

2) Si l’objectiu és obtenir un reconeixement en forma de certificat de professionalitat :

ACREDITA’T:

Aquest procés permet demostrar que la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pugui aconseguir una acreditació oficial que el pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

Es tracta d’un programa que ara mateix només afecta a pocs àmbits professionals. Actualment no hi ha oferta a La Garrotxa.

 Recursos :

ACREDITA’T

RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE LA FORMACIÓ

Aquest servei permet reconèixer acadèmicament la formació impartida en les empreses o entitats, que prèviament han firmat un conveni amb el Departament d’Ensenyament. És a dir, permet que cursos de durada i continguts iguals o similars a unitats formatives dels cicles de FP es puguin “convalidar”.

Aquest procés no eximeix de complir amb els requisits per matricular-se en un cicle.

Recursos que tens a la Garrotxa: