L’I-punt! consisteix en un punt d’informació juvenil mòbil, dinamitzat per una informadora juvenil, que atén les consultes dels joves dels instituts de la comarca. La finalitat és informar sobre temes d’interès juvenil i els recursos relacionats a tots els joves.
És mòbil en un doble sentit: perquè es desplaça a tots els instituts i perquè és inquiet, adaptable i dinàmic com els mateixos joves.
L’I-punt! tracta, cada mes, un temàtica diferent a través d’una petita dinàmica que ens permet crear reflexió i curiositat als joves. Aquestes s’escullen d’acord amb les activitats que es duen a terme durant el curs. Tot i tenir un guió de temàtiques l’I-punt! pretén ser un espai dinàmic i flexible on el jove pugui informar-se, participar i estar al dia del que l’envolta.
L’I-punt! consta d’un taulell, un ordinador amb connexió a Internet i diferent material útil d’informació juvenil que la mateixa informadora juvenil col•loca en un espai visible i transitat de l’institut per poder atendre les consultes durant l’hora de pati dues vegades al mes, als 9 centres de secundària de la Garrotxa.

Temàtiques 2018-20191r trimestre
Octubre: Joves, consumidors responsables
Novembre: Joves, autoestima i relacions sanes
Desembre: Joves, oci i temps lliure

2n trimestre
Gener: Joves actius, participatius i solidaris
Febrer: Joves exposats a les xarxes socials
Març: Joves, igualtat i oportunitats de gènere

3r trimestre
Abril: Joves, Europa i les seves possibilitats
Maig: Joves i perspectives de futur
Juny: Joves, opineu!