L’i-Punt! és el Servei d’Informació Juvenil que apropa la informació a la població jove de la comarca de la Garrotxa.

S’ofereix als centres d’educació secundària on estudien les persones joves de la comarca i s’adreça a estudiants a partir de 12 anys en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO, de 12 a 16 anys) i postobligatoris (batxillerat i cicles formatius, a partir de 16), desplaçant-se als patis dels diferents instituts de la comarca, quinzenalment.

Amb l’i-Punt! s’aconsegueix que les persones joves puguin accedir als serveis i els recursos necessaris per a la seva autonomia i per a l’assoliment de la seva plena condició de ciutadania, treballant per la igualtat d’oportunitats. Al mateix temps, es busca impulsar la participació activa dels joves i el compromís amb el seu entorn i amb la societat en general.

Està dinamitzat per una persona professional que atén les consultes de les persones joves, i  facilita tota mena d’informació relacionada amb els serveis, activitats, projectes i recursos orientats a joves, i amb caràcter educatiu, laboral, de salut, d’habitatge, cultura, temps lliure i oci i de participació.

L’i-Punt! a més a més d’informar, també pretén fer reflexionar les persones joves sobre temàtiques d’actualitat interessants. Per aquest motiu es dinamitza aquesta informació a través de dinàmiques que faciliten la interacció i la participació dels joves. També recull les inquietuds i possibles propostes d’activitats així com problemàtiques i inconvenients generalitzats de les persones joves. Això ens possibilita no només escoltar les persones joves i saber què pensen, sinó que també permet la planificació d’activitats a la resta de serveis, de forma coherent amb la seva mirada al món.