L’i-Punt! és el Servei d’Informació Juvenil que apropa la informació a la població jove de la comarca de la Garrotxa.

S’ofereix als centres d’educació secundària on estudien els joves de la comarca i s’adreça a joves estudiants a partir de 12 anys en l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO, de 12 a 16 anys) i post obligatoris (batxillerat i cicles formatius, a partir de 16), desplaçant-se als patis dels diferents instituts de la comarca, quinzenalment.

Amb l’i-Punt! s’aconsegueix que les persones joves puguin accedir als serveis i els recursos necessaris per a la seva autonomia i per a l’assoliment de la seva plena condició de ciutadania, treballant per la igualtat d’oportunitats. Al mateix temps, es busca impulsar la participació activa dels joves i el compromís amb el seu entorn i amb la societat en general.

Està dinamitzat per un professional que atén les consultes dels joves, i els facilita tot tipus d’informació relacionada amb els serveis, activitats, projectes i recursos orientats als joves, i amb caràcter educatiu, laboral, de salut, d’habitatge, cultura, temps lliure i oci i de participació.

L’i-Punt! a més a més d’informar, també pretén fer reflexionar els joves sobre temàtiques d’actualitat interessants. Per aquest motiu es dinamitza aquesta informació a través de dinàmiques que faciliten la interacció i la participació dels joves. També recull les inquietuds i possibles propostes d’activitats així com problemàtiques i inconvenients generalitzats dels joves. Això ens possibilita no només escoltar els joves i saber què pensen, sinó que també permet la planificació d’activitats a la resta de serveis, de forma coherent amb la seva mirada al món.

PROJECTE JOVES ALTAVEUS

El Projecte Joves Altaveus neix amb l’objectiu de donar més proximitat al projecte I-Punt! i de fomentar la participació i acció voluntària dels nois i noies,.

La idea és implicar joves dels instituts per tal que esdevinguin altaveus per a la resta dels joves del centre.

De manera voluntària i acompanyats pel dinamitzador de l’i-Punt! els joves són corresponsals dins el grup classe, transmetent tota la informació amb la idea d’arribar a la màxima alumnes possibles del centre.

Tanmateix, són receptors de propostes, necessitats o  opinions que expressen els companys i companyes. Defineixen propostes i participen a crear la informació i la dinamització de l’i-Punt!

D’altra banda, els joves altaveus assisteixen a una trobada mensual conjuntament amb la resta, amb la idea de promoure un espai de relació i trobada entre els corresponsals del mateix institut, i dels diferents instituts per compartir idees i accions.