A la comarca hi trobem 26 instal·lacions juvenils legalitzades, de les quals es fa el seguiment de manera periòdica i es realitzen les inspeccions preceptives bianuals de comprovació.

També es fa assessorament tècnic, de tramitació, de gestió administrativa i actualització de les dades a l’aplicatiu INSTAL de la Generalitat de Catalunya. 

TRÀMITS