Al Servei de Joventut tenim un punt d’informació i assessorament de mobilitat internacional. Estem dins la xarxa EURODESK, una xarxa europea de punts d’informació de mobilitat internacional per a joves.

Moltes de les oportunitat formen part del programa ERASMUS+

També tenim una guia d’oportunitats de mobilitat per MENORS D’EDAT

Dins d’aquest apartat pots trobar informació sobre diferents programes i oportunitats de mobilitat: