Maleta pedagògica: Celebrem la sexualitat

Recurs educatiu que us ofereix materials de suport pedagògic per apropar l’educació afectiva i sexual des d’una mirada holística, sistèmica i integral. La maleta permet abordar cadascuna de les 5 temàtiques del projecte : Néixer, Canvis vitals, Plaer, Diversitats i Bon tracte. Totes les dinàmiques es treballen des del marc dels Drets Sexuals i Reproductius, plantejant temàtiques com el coneixement del cos, la construcció de gènere i la diversitat sexual.

La guia facilita l’autonomia de l’acompanyament dels afectes i les sexualitats a als centres educatius, als espais joves i a professionals de l’àmbit de la salut que acompanyen a persones adolescents i joves. (principalment dirigida a Cicle Superior de Primària i 1r i 2n d’ESO)

Reserves: omplint el següent formulari

Disponibilitat: 2 mesos

Un cop finalitzat el termini de préstec, la maleta s’haurà de retornar immediatament a l’Àrea d’Educació i Joventut del Consell Comarcal.

    · El material en cessió ha de tornar-se en les mateixes condicions que s'ha lliurat.
    · En cas de detectar-se anomalies, o desperfectes, es facturarà a la persona que pren la cessió el cost de la reposició, reparació o condicionament del material prestat.
    · En el cas de no retornar el material s'exclourà del préstec a la persona/institució per a futures demandes.