Una altra oportunitat que ens ofereix actualment la xarxa per a formar-nos són els anomenats MOOC (massive open online courses o cursos massius oberts online ), hi ha diferents tipus de plataformes que ofereixen aquest tipus de cursos i tenen aquests punts en comú:

Són un curs: Amb una estructura orientada a l’aprenentatge, que acostuma a tenir proves o avaluacions per tal d’acreditar els coneixements adquirits.

Són massius: El nombre possible de matriculats és il·limitat, i normalment compten amb milers d’usuaris de tot el món realitzant el curs al mateix temps.

En línia: El curs és a través d’internet, tan sols fa falta un navegador per a accedir-hi, no cap assistència a l’aula.

Obert: Els materials són accessibles gratuïtament a internet.

Aquests cursos s’ofereixen gratuïtament i han agafat gran fama degut a què les universitats de més anomenada mundial (Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Tecnology (MIT)) els utilitzen i els seus ensenyaments i professors, abans només a l’abast dels que s’ho podien permetre ara són a l’abast de tothom.

Cal destacar que tot i que s’obté un certificat aquest no és un títol oficial, i per la gran quantitat d’usuaris és impossible que els professors intervinguin als fòrums del curs, de manera que els dubtes se’ls resolen entre els mateixos estudiants.

És una oportunitat que si es té temps i ganes d’adquirir coneixements no cal deixar passar de llarg.

Us deixem uns quants enllaços de MOOC per a què ho proveu: