Els objectius de desenvolupament sostenible (ODSsón un sistema d’objectius globals, fixats per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, que pretén erradicar la pobresa, les desigualtats i posar fre al canvi climàtic, amb la finalitat de construir un futur inclusiu, sostenible i resilient per a les persones i el planeta.

Els 17 objectius cobreixen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental i s’aborden els cinc grans àmbits essencials, que s’han denominat les 5 p’s:

PLANETA, PERSONES, PROSPERITAT, PAU I ALIANCES. Mitjançant aquesta classificació es pretén abordar grans reptes globals com són la salut i el benestar de les persones, la reducció de desigualtats, l’educació de qualitat o les ciutats sostenibles.

De cada un dels Objectius se’n despleguen un seguit de fites. En total són 169 fites, que contribueixen a garantir l’assoliment de cada ODS.

Per assolir-los, és molt important que cadascú en sigui corresponsable: els governs, el sector privat, la societat civil organitzada i la ciutadania.
Adoptant el comprimís de contribuir amb als ODS, el Servei de Joventut Comarcal els integra progressivament en les polítiques d’intervenció i en l’impuls dels programes que generin.

Tu també pots contribuir-hi!