A la Garrotxa hi ha tot un conjunt de serveis de titularitat pública que faciliten l’accés a la informació, l’orientació i l’assessorament en diversos àmbits a les persones joves. Aquests serveis queden regulats per la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), creada a partir de l’aprovació de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre de polítiques de joventut de Catalunya.

L’Oficina Jove de la Garrotxa presta el servei d’informació generalista, el servei d’informació i orientació juvenil. Es tracta del pilar fonamental de qualsevol Oficina Jove, i serveix per informar, assessorar, orientar i recolzar les persones joves davant de qualsevol tràmit, gestió, dubte o necessitat d’informació i orientació que puguin tenir. Podem considerar aquest servei com la finestreta única que atén el jove en primera instància i el deriva a algun altre servei especialitzat sempre que sigui necessari.

Atenent a les característiques pròpies que defineixen la comarca i tenint en compte les necessitats dels municipis que la integren, l’Oficina Jove de la Garrotxa ofereix tres assessories especialitzades: educació, treball i mobilitat internacional.

Cadascuna d’aquestes assessories s’ofereixen presencialment i, si s’escau, de manera descentralitzada al municipi on visqui la persona jove. En el cas que es cregui convenient, el personal tècnic deriva les persones joves a altres departaments i recursos especialitzats de la comarca, amb la idea d’oferir al jove un assessorament molt més exhaustiu mitjançant professionals especialitzats. D’aquesta manera incorporem una òptica integral i de transversalitat de les polítiques de joventut.

EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Pel que fa a la comarca, la Garrotxa compta amb altres equipaments joves de caràcter municipal. La tipologia d’aquests equipaments juvenils són múltiples i cada un té unes funcionalitats adaptades a les necessitats pròpies. Tant podem parlar d’espais joves, com de centres cívics, skateparcs, locals socials, pavellons poliesportius, piscines municipals…
En un territori petit com és la Garrotxa, considerem qualsevol espai utilitzat pels joves un potencial per poder desenvolupar estratègies educatives en matèria de joventut.