Les pràctiques estan pensades per a persones majors d’edat que tenen poca o cap experiència laboral i volen adquirir-la.

Depenent del lloc i del tipus de pràctiques, aquestes poden ser remunerades o no. Existeixen beques per poder realitzar aquestes pràctiques i es concedeixen amb l’objectiu de què el jovent pugui adquirir competències professionals i personals i així facilitar l’accés al mercat laboral.

Existeix tot un ventall d’organismes i plataformes que ofereixen pràctiques, et presentem alguns d’ells:

AIESEC – GLOBAL TALENT

És una plataforma internacional per a joves que ofereix pràctiques remunerades. S’adrecen a estudiants de grau universitari i/o persones nou titulades (<2 anys títol) que acreditin un nivell B2 d’anglès. En diferents sectors: gestió, comunicació, idiomes i en àmbit tècnic. Durada: entre 2 i 18 mesos. 

Pràctiques de l’Agència Catalana de Turisme

S’adreça a estudiants i universitaris/àries titulats/ades. Consisteix en realitzar una estada pràctica remunerada a una de les seves oficines de promoció turística a l’exterior. Les destinacions ofertades canvien segons l’any. Destinacions: Madrid, Frankfurt, París, Brussel·les, Nova York, Londres i Milà. Durada: 1 any, renovable. Joves d’entre 18 i 30 anys amb un grau universitari, empadronades a Catalunya i amb domini de l’idioma de destí.

Voluntariat Internacional en Empresa (VIE)

Programa francès de mobilitat internacional per a joves membres de la UE d’entre 18 i 28 anys. Ofereix pràctiques professionals remunerades, a empreses franceses d’arreu del món d’una duració d’entre 6 a 24 mesos.

Pràctiques a l’exterior Oficines de Comerç i Inversions, Generalitat de Catalunya

Consisteix en treballar durant 9 mesos a jornada completa en una de les 40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de la Generalitat de Catalunya. S’adreça a joves d’entre 18 i 26 anys o bé d’entre 18 i 29 si estan inscrites al Programa de Garantia Juvenil. Es requereix acreditar una titulació de grau universitari oficial o un grau superior de formació professional relacionat amb l’objectiu de la pràctica. Es demana tenir domini del castellà, català, anglès B2, i B2 de la llengua del país de destí. Un altre dels requisits és tenir menys de tres mesos d’experiència laboral associada a la qualificació professional.

Pràctiques a les institucions de la UE

Són pràctiques remunerades, durant 5 mesos a Brussel·les o a Luxemburg. Cal tenir estudis superiors o universitaris i dominar almenys 2 idiomes de les llengües oficials de la UE acreditant un nivell B2 com a mínim. Cada institució, organisme o agència publica les vacants a les seves webs.

La Comissió Europea, les Beques Schuman del parlament Europeu, pràctiques al Consell de la Unió Europea…i moltes més!

També pots consultar el buscador de l’Oficina Europea de Selecció  de Personal, EPSO (EU Careers)

Pràctiques per lliure

Una altra opció és fer servir cercadors de pràctiques internacionals o d’oportunitats com a primera experiència professional, com Intern Jobs, Europlacement, Euro Brussels, Iagora, o eib,…

Es poden trobar més ofertes de pràctiques en aquests enllaços:

Portal Eurodesk sobre mobilitat juvenil

Pràctiques a institucions internacionals