Per conduir un vehicle amb la màxima seguretat, és convenient:

  • No consumir begudes alcohòliques ni altres substàncies que puguin alterar la capacitat per conduir.
  • Consultar el metge o metgessa, el personal d’infermeria o els professionals farmacèutics si es pateix alguna malaltia crònica (diabetis, epilèpsia, etc.) o s’està prenent alguna medicació. Algunes malalties i medicaments poden afectar la conducció de vehicles.
  • Fer-se revisar periòdicament la vista i l’oïda si es té més de seixanta anys.
  • No deixar que el cansament i la son apareguin mentre es condueix: cal aturar-se per descansar almenys un cop cada dues hores i davant de qualsevol sensació de son.
  • Intentar evitar tot allò que pot distreure la conducció: fumar, parlar pel mòbil, manipular el GPS o els aparells de música, etc.

Enllaços d’interès: