El Programa Salut i Escola (PSiE) és un servei que el Departaments de Salut i el Departament d’Educació posen a disposició de les famílies i l’alumnat per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut.

Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són la salut mental; la salut afectiva i sexual; la violència i els maltractaments segons gènere, els hàbits de salut (consum de tabac i altres drogues, altres addiccions, exercici físic, dieta, etc) i els trastorns de la conducta alimentària.

Una de les principals línies d’actuació d’aquest programa és el servei Consulta Oberta, que implica el desplaçament periòdic de professionals de l’infermeria als centres docents per afavorir l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

És una  consulta especialment indicada als joves que ja no segueixen el programa de revisions pediàtriques per la seva edat amb l’objectiu principal de donar informació i orientació als joves. En cas necessari, es derivaria a altres professionals de l’equip pediàtric, CSMIJ o CAS jove.

MÉS INFORMACIÓ: