Amb l’objectiu de vetllar pel compliment del Decret 267/2016, es fa el seguiment de les activitats de lleure de casals, campaments, colònies o camps de treball, amb un nombre aproximat de 45 visites anuals, concentrades majoritàriament en època d’estiu.

També s’informa i s’assessora les entitats i empreses que ho sol·licitin en matèria d’activitats de lleure.