Conèixer altres països, viure una experiència d’intercanvi cultural, canviar d’aires una temporada… però amb la voluntat de realitzar una
tasca de voluntariat. Aquesta podria ser una definició d’una estada de voluntariat a l’estranger.  

Formació

Amb bona voluntat no n’hi ha prou. La gran majoria d’organitzacions que desenvolupen projectes de voluntariat i/o cooperació, demanen als
voluntaris que passin un període de formació abans de marxar. Aquest període de formació pot durar entre 1 i 3 mesos, i serveix (tant a tu
com a l’entitat) per veure si ets el candidat/a ideal per a realitzar una estada.  

En funció de l’organització i el projecte concret, es pot requerir a més d’una titulació específica. Per exemple, Metges Sense Fronteres
necessita voluntaris titulats en algun estudi relacionat amb el món de la salut, Arquitectes Sense Fronteres necessita voluntaris titulats en
algun estudi relacionat amb el món de l’arquitectura, etc.  

Durada

L’estada del voluntariat pot ser de curta o de llarga durada. Els de curta durada es solen realitzar durant l’estiu i són molt buscats. Per
això et recomanem que si tens la intenció de fer una estada comencis a moure’t amb antelació (entre 6 i 12 mesos abans).    

 
Alguns projectes i organitzacions per fer estades
 

A més a més

Et recomanem que t’informis si al teu municipi existeix alguna
entitat de voluntariat o cooperació, ja que podria ser que aquestes
entitats també organitzessin estades de voluntariat a l’estranger.
A Olot existeix el Servei de Cooperació i Solidaritat, ubicat al Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa, que us pot ajudar. El seu telèfon és el
972 26 66 44

Els conceptes importen!
De la mateixa manera que es tendeix a eliminar el verb “ajudar”, és important  escollir bé les connotacions de les paraules que s’utilitzen: països del tercer món, països pobres o en vies de desenvolupament, països del nord i del sud, centreperifèria, etc. Són expressions que s’utilitzen cada cop menys. Sembla més acurat parlar de “països empobrits”, reflectint així que la situació actual de països amb menys recursos té a veure amb l’espoli de les seves matèries primeres (per part dels antic països colonitzadors, o per part de dirigents corruptes), o amb les condicions comercials usureres existents.
“Desenvolupament”, per la seva banda, implica la satisfacció de les necessitats bàsiques de les persones, però també la reducció de les desigualtats. Tampoc hauria de referir-se exclusivament a aspectes econòmics, sinó també de governança, respecte dels drets humans, construcció de la pau, justícia social, etc.