• Són estades compromeses i activistes per a aquelles persones que entenguin la solidaritat com a forma de vida i eina indispensable de transformació social.
  • L’objectiu principal de les brigades és oferir una visió alternativa i política de processos revolucionaris i conflictes internacionals basada en el respecte i la comprensió de totes les cultures.
  • Les brigades s’envien en funció de la quantitat de persones interessades en viatjar i estan destinades a persones a partir dels 18 anys o dels 21, en alguns casos.
  • Per participar-hi, algunes entitats poden demanar preparació prèvia.
  • Entitats que en gestionen: , Associació Catalana per la Pau, Lafede.cat, organitzacions per la justícia global , Moviment de Brigadistes