Informació, assessorament i recursos per viure la sexualitat diversa, plaent, saludable i responsable.

Enllaços relacionats:

  • PROTOCOL ANTICONCPECIÓ D'URGÈNCIA DE LA GARROTXA: Qualsevol persona que necessiti informació, assessorament o tingui dubtes sobre sexualitat, mètodes anticonceptius i anticoncepció  d’emergència, malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats, hàbits saludables, etc. pot acudir als Serveis de Salut de la Xarxa Pública per tal de cobrir les seves demandes.