General

Pla Comarcal de Joventut 2020-2024

Presentació del nou Pla Comarcal de Joventut de la Garrotxa 2020-24

El Pla comarcal és una eina bàsica per traçar les línies estratègiques de les polítiques públiques de joventut al nostre territori. Un territori en el que hi viuen 11.448 joves d’entre 12 i 30 anys, dels quals 7.549 viuen a Olot i 3.899 a la resta de la comarca.

La joventut és una etapa vital crucial per al desenvolupament de la persona i per aquesta raó, les decisions i accions que es prenen des de les administracions públiques posen el focus en els i les joves, les seves necessitats i en facilitar el desenvolupament de la seva persona a tots els nivells, així com dels seus projectes personals.

A la Garrotxa, aquest treball previ d’estudi encapçalat pel Servei de Joventut del Consell Comarcal, s’ha dut a terme de manera mancomunada, col·laborativa i teixint una xarxa de treball que ha anat més enllà de les pròpies administracions locals, unint en un mateix objectiu a institucions i entitats que treballen sobre el terreny amb els joves de la comarca. El resultat ha estat aquest Pla comarcal de joventut de la Garrotxa, que pretén donar resposta als dos objectius del Servei de Joventut del Consell Comarcal, que són el d’enfortir i donar suport als ajuntaments del territori en les polítiques de joventut (tenint en compte, sempre, la singularitat i realitat de cada poble i ciutat), així com facilitar el projecte de vida de tots els i les joves de la comarca.

Per realitzar aquest Pla s’han tingut en compte diferents dades i estudis i, sobretot, s’ha tingut en compte la veu dels propis joves, a través de diferents eines de participació. Cal destacar que la diagnosi del Pla s’ha realitzat durant l’any 2020 i, per tant, l’efecte de la pandèmia ha estat clau en les opinions, necessitats i anhels de molts participants. Malgrat que aquesta circumstància pugui semblar un inconvenient, l’enfoc del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa l’ha transformat en un repte, doncs això ha permès conèixer com una pandèmia mundial inèdita ha impactat en la vida dels joves i quins efectes ha produït. Entre les conclusions extretes de la diagnosi del Pla destaquen aspectes com la precarització del mercat laboral per als joves, la manca d’habitatge o l’empitjorament de la salut mental, sobretot com a conseqüència del confinament (en forma de trastorns d’ansietat o depressió).

Aquests són només alguns dels àmbits on les administracions públiques, a tots els nivells competencials, han de continuar incidint per millorar la situació a la Garrotxa. En la vessant més positiva, l’estudi ha permès constatar un tret diferencial de la nostra comarca, com és l’alta participació de les persones joves en el teixit associatiu dels pobles de la comarca, doncs un 63,4% de joves participen en alguna entitat o associació. Paral·lelament, també creix la sensibilització i coresponsabilitat per eradicar qualsevol tipus de violència que afecta directament a les persones joves (assetjament escolar, violència masclista, lgtbifòbia, xenofòbia, etc…).

El Pla comarcal de joventut 2020 -2024 planteja els reptes de futur i estableix les bases del treball dels propers tres anys, deixant pas a una nova fase que serà l’avaluació de l’impacte del treball que es vagin fent al llarg d’aquests mesos.

Podeu consultar el Pla comarcal de joventut 2020-2024 aquí!